Bút Bi Banner là dạng bút bi nhựa có ruột bên trong là cuộn giấy thường được dùng để in tất cả các thông tin quảng bá của Công ty lên đó. Có thể nói đây là loại bút bi mà các Doanh nghiệp có thể đưa toàn bộ những nội dung muốn gửi đến khách hàng của mình lên bút.